بانوان پرتوآ مازندران
 
 
جمعه 15 دی 1391برچسب:, :: 20:31 ::  نويسنده : دختر پرتوآ

سلام و ثنا از دولت عاشقان که از روح به مرسوب خاک دمید و انسان اینگونه آفریده شدتا به راه آمده به درک آید و حقیقت یابد.
آغاز سخن را برگی از حقیقت ناشناخته به نام کونگ فو پرتوآ قرار میدهیم،حقیقتی که مجهول است به جهل جاهلان ،و مغضوب است به غصب معاندان، و منصور است به همت دلاوران ، راحت آلام است و غایت آلام


پرتوآ

پرتوآ پری ازپرهای سیمرغ عشق است

سیمرغی که نماد انسان کامل ما است

پرتوآهمان توای پٌراست

پرتوآ ازخطه سرسبزمازندران است

پرتوآیی که ازجهانبان حشمت شکری مااست

پرتوآ هنررزم ایران زمین است

ایرانی که سراسرازدلیرمردان است

به امیدآن روزکه پرتوآ هنررزم باستان ایران

شودهنررزم ملی ایران

 جمعه 15 دی 1391برچسب:, :: 20:31 ::  نويسنده : دختر پرتوآ

فرمان های کونگ فو درسلسله ی (منیگ)در اوایل قرن شانزدهم توسط (چوئید)به رشته تحریر درآمدهاست.این فرامین اصول اخلاقی و روحی در کونگ فو را تشکیل میداده است و طیسالیان طولانی این فرامین در دستور کار کونگ فو کاران چین قرار داشته است.

فرمان اول: هنرجو بایستی بدون انقطاع تمرین کند.
فرمان دوم: رزم بایستی فقط برای دفاع از خود به طور مشروح استفاده شود.
فرمان سوم: تمام استادان و بزرگسالان باید مورد ملاحظه و احترام قرار گیرند.
فرمان چهارم: هنر جو بایستی در طول زندگی با هم دوره ای های خود دوست و مهربان باشد.
فرمان پنجم: کونگ فو کار در هنگام مسافرت بایستی از خود نمایی و نشاندادن قدرت خود به مردم عامی خود داری کند به طوری که حتی از مبارزه دوریکند.چون در این صورت.........
فرمان ششم: کونگ فو کار نباید پرخاشگر و اهل منازعه باشد.
فرمان هفتم: از خوردن شراب و گوشت پرهیز کند.
فرمان هشتم: افراط در تمایلات جنسی جایز نیست.
فرمان نهم: کونگ فو کار نبایستی عجولانه به هر کسی فنون خود را بیاموزد زیرا ممکن است باعث اذیت دیگران شود.
فرمان دهم: کونگ فو کار بایستی از نقش تهاجم و حرص و اعمال تهدید آمیز دوری کند.

 

ده فرمان پرتوآ:
1. نیت راست
2. کردار راست
3. گفتار راست
4. ورز راست
5. فروتنی
6. وفاداری
7. فداکاری
8. جوانمردی
9. صبر
10. ایمان پاکجمعه 15 دی 1391برچسب:, :: 20:30 ::  نويسنده : دختر پرتوآ

تاریخ هنرهای رزمی،ریشه در خلقت انسان دارد.لیکن تاریخ ابداع فنون رزمی را در لابلای آداب ورسوم بومی و سنتی اقوام باستانی و کهن میتوان یافت.

هنرهای رزمی حدود پنج قرن قبل از میلاد در چین آغاز و برای اولین بار به ثبت رسیده و کم کم در میان سایر تمدنها پیشرفت کرده است.

همه ی اقوام و ملل، با ریشه های رزم و سلاح های جنگی آشنایی داشته و در مبارزات، فنون و تکنیکها یی را بر حسب شرایط آن دوره طراحی و تدوین میکردند و در میان خود افراد خاص با شرایط روحی و جسمس را پرورش میدادند که در مواقع ضروری میتوانستند به دشمن حمله ور و آنها را نابود یا متواری سازند.

تاریخ عیاران و سربداران.تاریخ اسپهبدان که برای سربلندی قوم خود حماسه می آفریدند .جملگی نشانه ای از قدمت دیرینه ملت ایران در رزم و جنگ آوری ودلاوری آنان دارد.

کشورپهناور ایران باپرورش پهلوانانی بی نظیرهمانند، نریمان، سام زال، رستم، اسفندیار، آرش کمانگیر آداب وسنن مردمان خود همانند هنر چوب بازی مردان سیستان، رقص شمشیر مردان سیستان، رقص خنجر ترکمانان، برق تیغه های دشنه وقمه غرب وشرق ایران وهنر تبر زنی مردان شمال همگی می تواند گویای هنر رزم باستان ایران باشد.

و همچنین گروه تیر اندازان در دورهی اشکانیان که دشمنان را در مواقع ضرورت، به دنبال خود کشانده و بعد در حین فرار با مهارت خاصی که در سوار کاری و تیر اندازی داشتند، از رو ی اسب بلند شده و به طرف دشمن تیر اندازی کرده و آنها را از پای در می آوردند.

شرح فتوحات قوم آريا و حکومت 500 ساله آنها پر از دلاوري‌ها و کوشش‌هاي اين مردم است. کلمه پهلوان و پهلواني ريشه پارتي دارد که هر فرد زورمند را منتسب به پارت يا پرتو و پهلو دانسته اند. اينان مردمي جنگجو و شکارچي بودند. بدين معني که در ايران باستان، ايرانيان)پرتوآکاران(آن زمان چنان در اسب سواري و تير اندازي مهارت داشتند که سوار بر اسب در حال حرکت به سوي دشمنان چه از جلو و چه از پشت تير مي انداختند و به هدف مي زدند.
ايرانيان قديم به پرورش روح و جسم از همان دوران اهميت فراوان مي دادند و اسب سواري ، چوگان بازي و ورزش هاي باستاني مورد اعتناي نسل جوان بود.
ميخ هاي اسبان آنان مانند سنگ خارا و چرخ‌هاي ايشان مثل گردباد به شمار خواهد آمد. ايشان مثل شيرماده و مانند شيران ژيان غرش خواهند کرد.
يا از قول کتزياس مورخ يوناني نقل شده است که سکاها(قوم آريايي) زنانشان مانند مردان، دلاور و جنگنده بودند.
هنستين مورخ يوناني مي‌نويسد: پارتي‌ها جنگ و شکار را دوست داشتند. اين قوم از دوران طفوليت تا به هنگام کهولت هميشه با ورزش و تمرينات سخت جنگي وشکار بارآمده است.

 15 دی 1391برچسب:, :: 20:27 ::  نويسنده : دختر پرتوآ

هدف غایی از تمرینات جسم و جان ایجاد مقدمات حرکت وهدایت آدمی در صراط مستقیم است که پرستش پروردگار را فراهم کرده و معراج او را به مرحله ی کمال انسانی تهسیل می نماید ودر سایه عمل صالح، مدارج علم و ایمان را طی نموده و خود را به خداوند متعال نزدیک مینماید (قربة الی الله)
موارد هشتگانه زیر از اهداف تربیتی در رزم پهلوانی ایران محسوب میگردد:
1- پرورش مجموع ابعاد وجود شخصیتی انسان (روان ،اخلاق ،اعتقاد)
2- سوق انسان به سوی خدای متعال
3- آگاه کردن انسان از پایگاه خویش در جهان (من عرف نفس، فقد عرف رب)
4- پرورش قدرت تشخیص در انساناز طریق مشاهده، تجربه ،تفکر و تعلیم
5- پرورش روح حقیقت جویی در انسان
6- پرورش افرادی که تن خود را از آلوده شدن واز آلودگی باز میدارند
7- ایجاد روح برادری، تعاون، احسان و ایثار
8- پرورش روحیه تلاش و کوشش و مبارزه با فقر و مظاهر آن

فلسفه ی لباس پرتوآ

تمام لباس های ورزشی باید گشاید و آزاد با شند تا اجازه حرکات آزاد را به ورزشکار بدهد. ورزشکار باید از پوشیدن لباس احساس راحتی داشته باشد. در هنرهای رزمی، ساهی رنگ پر معنا یی است. بدین معنی که ساهی در مقابل رنگ های دیگر مقامت می کند و نفوذ هر رنگ دیگر بر آن بی اثر است. پس این نمایانگر این است که ما نیز در مقابل رنگ ها و نیرنگ ها، مانند رنگ سیاه اصالت خویش را حفظ خواهیم کرد. همچنین از نظر علمی رنگ ساه نمیگذارد انرژی که در اثر سوخت وساز بدن تولید میگردد از دست رفته و آن را در خویش نگه میدارد و نیز رنگ سیاه لباس، از پیری زودرس و کوفتگی و خستگی مفرط میکاهد.

فلسفه خط

 

  این خط به معنای موجی از تفکر مغز میباشد ونشان واره چینی از چین های مغز و به کار گیری نیروهای فکری و گامی به طرف مقام رفیع انسانی برداشتن می باشد.
هنرجو در هر مرحله از ارتقاء تکنیکی موفق به اخذ یک خط میشود که بر روی سینه وی نصب می گردد.

فلسفه مبارزه

نبرد به نیروی تفکر ، سرعت تکنیکی فوق العاده و به کار گرفتن قدرت نفوذی در حرکت حریف است.
مهم ترین مساله نبرد، تمرکز و نگاه کردن به چشم حریف در انتقال حرکت حریف برای عکسل العمل سازی وی با نفوذ مقابل است.در طریقه ای از مبارزه با چشم بسته، فقط با حس نگاه برای مبارزه آماده می شویم.
این مساله یک راز بزرگ مبارزه ای است. مبارزه نمایش برتری انسان در حوادث است و این مبارزه نمایانگر یک قدرت فوق العاده و استوار بر انواع تکنیکها و بالاخره تسلط یک انسان (رزمی کار) است.در مسابقات کشوری که مورخ ۲۹-۳۰/5/88 در تهران برگذار شد تیم مازندران در بخش بانوان موفق به کسب مقام اول شد.

تیم منتخب قائمشهر توانست دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز کسب کند.15 دی 1391برچسب:, :: 20:27 ::  نويسنده : دختر پرتوآ

امسال بانوان پرتوآ کار قائمشهر همایشی در جهت آشنایی بیشتر با پرتوآ در تاریخ 20/12/88 با حضور رییس سبک برگذار کردند.

که استاد جهانبان حشمت شکری با حضور در این همایش آن را باشکوه تر کردند.

این همایش شامل اجرای تکنیک، ضربات پا، ضربات متو و بن کن (شکستن اجسام سخت) بود.15 دی 1391برچسب:, :: 20:27 ::  نويسنده : دختر پرتوآ
جهانبان حشمت شکری قادی

متولد: ۱۳۴۱

مدت فعالیت ورزشی: 36 سال
سوابق ورزشی: یوگا ، کونگ فو ، کشتی باستانی ، کاراته (کان ذن ریو، شیتوریو، کیو کوشین کای) ، تکواندو ، جودو ، شائولیش ووشو ، تاچی چوآن ، یوگا ، چاچوآن ، کونگ فو تسه آ ، هیپنوتیزم
مدارج ورزشی: شالبند سرخ دانا 10 جهانی ، داور و مربی درجه 1 بین المللی ، بنیانگذار تز علمی کونگ فو پرتوآ


استاد بزرگ اصغر شکری

متولد: ۱۳۴۵
مدت فعالیت ورزشی: 32 سال
سوابق ورزشی: یوگا ، کونگ فو توآ ، کونگ فو کراب ، جودو ، کاراته (کیو کوشین کای) ، تکواندو ، شائولین ووشو ، تاچی چوان ، چاچوان ، کونگ فو تسه آ
مدارج ورزشی: شالبند سرخ دانا 8 جهانی ، مدرس ، داور و مربی درجه 1 بین المللی ، بنیانگذار تز علمی کونگ فو پرتوآ


استاد بزرگ نادر شکری

متولد: ۱۳۴۹
مدت فعالیت ورزشی: 32 سال
سوابق ورزشی: یوگا ، کونگ فو توآ ، کشتی ، کاراته (کان ذن ریو، شیتوریو، کیوکوشین کای) ، تکواندو ، جودو ، شائولین ووشو ، تاچی چوان ، چاچوان ، کونگ فو تسه آ ، کونگ فو کراب
مدارج ورزشی: شالبند سرخ دانا 8 جهانی ، دور و مربی درجه 1 بین المللی ، بنیانگذار تز علمی کونگ فو پرتوآ

 


استاد ملی روح الله (رامین) شکری

متولد:۱۳۵۵
مدت فعالیت ورزشی: 25 سال
سوابق ورزشی: یوگا ، کونگ فو توآ ، تکواندو ، شائولین ووشو ، چاچوان ، بوکس ، کونگ فو تسه آ ، کونگ فو کراب
مدارج ورزشی: مربی درجه 2 بین المللی ، شالبند مشکی دانا 6 جهانی ، بنیانگذار تز علمی کونگ فو پرتوآ15 دی 1391برچسب:, :: 20:27 ::  نويسنده : دختر پرتوآ

قدرت وجنگ آوری ایرانیان از دیر باز زبانزد خاص وعام بوده است. درسده اخیر با هجوم فرهنگ بیگانه به کشورمان و ورود سبکهاورزمهای مختلف اساتید بزرگی که کوله بارسنگین رزم ایران را بر دوش می کشیدندو به خود باوری رسیده و با ابتکار عمل و انجام تمرینات جسمی و روحی سبک جدیدی بنام کونگ فو«پرتوا»را با فنون وتاکتیکهای بومی ومحلی ایرانی ابداع نموده وگامی بزرگ در جهت شکوفایی فرهنگ رزم باستان برداشتند.
حدوداٌ در سه دهه اخیر اساتید بزرگی که کوله بار سنگین رزم ایران را بر دوش می کشیدند به خود باوری رسیده و با ابتکار عمل و انجام تمرینات جسمی و روحی ، سبک جدیدی بنام " کونگ فوپرتوآ " (رزم به شیوه پهلوانان ایرانی) را با فنون و محتوای فکری مستقل و با تکنیکها و تاکتیکهای بومی و محلی ایرانی ابداع نمودند و برای اولین بار گام بزرگی در جهت اعتلای رزم ایران و شکوفایی فرهنگ رزم باستان برداشتند و با ارائه فنون و تکنیکهایی که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جوامع طراحی و تدوین شده بود و در میان خود شاگردان برجسته ایی پرورش دادندکه بالاخره پس از تلاش های فراوان این سبک جدید در سال 1379 در ایران به رسمیت شناخته شد. ." کونگ فوپرتوآ " در ایران بعنوان یکی از سبک های فدراسیون کونگ فو جمهوری اسلامی ایران به فعالیت پر شکوه خود ادامه می دهد.15 دی 1391برچسب:, :: 20:27 ::  نويسنده : دختر پرتوآ

کونگ فو پرتوا یک مهارت با دانش قابلیتهای جسمانی انسان بوده و ارزش واقعی آن فراتر از دفاع شخصی و مبارزه ساده محض است. تمرینات این سبک به هنر جویان می آموزد که به توصیه های و تمرینات وی احترام بگذارند و نسبت به سبکهای دیگر رفتار محترمانه داشته باشندو مهارت رزم رافقط در طریق صحیح اخلاق بکار گیرند

پرتوآ ریشه داره در کلمه ی پرتو که پرتو از پارت میاد و پارت همون قومی بودند که پس از تقسیم آریایی ها در شمال زندگی میکردند.

پرتو در لغت معانی زیادی داره ازجمله نور ،پرتوآ به یک زن ایرانیه نجیب زاده هم میگفتند، یا به یک جنگجوی سوارکار و تیر انداز.

پرتوآ کاران هنگامی که به هم میرسند به معنی سلام میگویند پرتوآ به هنگام خداحافظی،اجازه گرفتن از استاد،برای احترام گذاشتن هنگام شروع  مبارزه،میگویند پرتوآ پس پرتوآ برای ما ریشه در هر حرفی دارد پس پرتوآ در خون ماست.

وحالا که این ورزش ریشه در ایران داره و از دل ایران بیرون اومده ما ازش پاسداری میکنیم و هر کسی که دشمن این ورزش باشه رو دشمن ایران میدونیم و با کمی همت و یاری پروردگار روزی ورزش ما هم وارد المپیک میشه وپس همه با هم بهش کمک کنیم و جلو پاش سنگ نندازیم تا سرسعتر به سمت پیشرفت روز افزون قدم برداره.5 سال از عمر تشکیل فدراسیون کونگ فو میگذرد، رشته ای که سالها در مظلومیت به سر میبرد و تنها ماوایش فدراسیون ورزشهای رزمی بود. امروز به مثابه مولد فدراسیون دیگر رشته ها در ایران مطرح است.کونگ فو ایرانی (پرتوآ) همانطور که از نامش پیداست، معروف است و با آنچه که در چین به ووشو معروف است تفاوت فاحشی دارد.

از نظر بعد فنی برای صاحب نظران و اهل فن به سادگی قابل درک خواهد بود که این دو رشته تفاوت زیادی باهم دارند، چرا که اصول و قوانین پایه ای هر یک به دو سوی متفاوت از یکدیگر میروند. طی این سالها تلاش مضاعفی صورت گرفت تا این رشته کاملا ایرانی بتواند در فراسوی مرزها جایگاهی برای خود کسب کند. هرچند در سالیان متمادی گذشته مربیانی در کشورهای مختلف جهان به تدریس این رشته مشغول بودند، اما فعالیتی لازم بود تا انسجام ویژه ای به روند گسترش این رشته در آن سوی مرزها بینجامد.

متولیان کونگ فو ایرانی (پرتوآ) تلاش کردند تا با برگزاری رویدادهای مختلف آسیایی، بین المللی و جهانی در کشورهای دیگر به معرفی کونگ فو ایرانی (پرتوآ) بپردازند.

کاری که شاید تا بحال هیچ رشته دیگری در داخل کشور انجام نداده است.

برگزای مسابقات یک رشته کاملا ایرانی در کشورها ی دیگر حرکتی بود که شاید برای ستودنش کلام ناکام بماند. با توجه به نتایج بدست آمده متولیان کونگ فو ایرانی تصمیم گرفتند تا انسجام ویژه ای را برای ایت مجموعه رقم بزنند.با این اوصاف بود که سه سال قبل در سال 85 پایه های اولین تشکل بین المللی و جهانی در ایران نهاده شد.

و رفته رفته اتحادیه انجمنهای کونگ فو جهان (ووکا) شکل گرفت. با شکل گرفتن این اتحادیه و پذیرش اعضای جدید به این مجوعه راهی فرا روی کونگ فو ایران قرار گرفت تا بتواند در مجامع بین المللی وجهانی نسبت به معرفی این رشته ایرانی اقدام کنیم.

منتظری با توجه به شرایط فعلی از رخدادها فرصت ساخت و برنامه های خوبی را برای کونگ فوی ایرانی (پرتوآ) رقم زد. حضورش در اجلاس گایسف (آکورد اسپرت) یکی از مهمترین این اقدامات بود. ووکا توانست به عنوان کاتالیزوری در راه جهانی شدن کونگ فو ایرانی (پرتوآ) عمل کند.

در ادامه این روند حضور در کنگره تافیسا رایزنی های مختلف و دیدار علی منتظری رییس فدراسیون کونگ فو و رییس اتحادیه انجمن های کونگ فو جهان با ژاک روگ رییس کمیته بین المللی المپیک IOC  یکی از مهمترین دستاوردهای کونگ فو ایرانی (پرتوآ) بود.

معرفی این رشته و تریخ هنرهای رزمی در ایران به ژاک روگ و علاقه مندی وی نسبت به این رشته خود از نکات حایز اهمیت تلاشهای اخیر دست اندرکاان کونگ فو است. با این حساب به راحتی میتوان گفت امروز کونگ فو ایرانی (پرتوآ) راه خودش را پیدا کرده و میتواند به عنوان یک رشته ایرانی همراه با توسعه و گسترش در سطح جهان، فرهنگ و پیام صلح و دوستی ایرانیان را به تمام نقاط جهان صادر کند.

 صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد

درباره وبلاگ

ده فرمان پرتوآ: نيت راست، كردار راست،گفتار راست، ورز راست،فروتني،فاداري، فداكاري،جوانمردي،صبر،ايمان پاك
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پیوندهای روزانه
پيوندها

برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان بانوان پرتوآ مازندران و آدرس partoa-parthowa.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)